Kompania e re ETNA POLYMER u themelua në rajonin e Korçës

ISO 9001: 2008 është zbatuar që nga viti 2008, si një qëndrueshmëri e konsoliduar e cilësisë dhe përgjegjësisë, përpara kërkesave në rritje të tregut për produkte cilësore MADE IN ALBANIA

CSR  që nga viti 2007, kompania është një nga shembujt më të mirë në lidhje me përgjegjësinë ndaj mjedisit, punonjësve të saj, klientëve dhe të gjithë faktorëve të tjerë që lidhen me vetë aktivitetin dhe për më tepër rreth mundësinë per vetë-punësimit të njerëzve në nevojë.

ISO 14001 zbatohet në procesin e grumbullimit-përzgjedhjes-riciklimit të materialeve polietileni, duke garantuar kështu dhe imazhin serioz të kompanisë në kuadër të  zhvillimeve të fundit në vend, duke u përpjekur të inkurajojë riciklimin si një nga instrumentet më  të rëndësishme për një standard të qëndrueshëm të mjedisit, që shmang plotësisht humbjen e vlerave të natyrës dhe shkon përshtat  standardeve ndërkombëtare për mjedisin.