Kompania filloi eksportet në Itali, dhe gjithashtu në vendet e tjera të rajonit si Greqi, Kosovë, Mal i Zi, Turqi, Francë, etj.Klientët tanë të eksportit janë kryesisht tregtarë të materialeve HORECA, institucione publike ose jopublike, me blerje direkte ose indirekte, prodhues mobiljesh, prodhues të produkteve themelore të hoteleve etj.Produktet kryesore që kemi ofruar për eksporte janë qeset plastike të plehrave të prodhuara me materiale të ricikluara, si dhe lëndë e parë e ricikluar për paketimet e ndryshme.