Me qëllim që të jetë më pranë klientëve për të përmbushur të gjitha nevojat e tyre, kompania ka investuar për të ngritur një rrjet shpërndarjeje në qytetet kryesore, duke mbuluar kështu territorin e vendit me pakicë (shitje derë më derë).

Shkoder, Kukës, Elbasan, Korçë, Fier dhe Gjirokastër, ndërsa Durrësi, Lezha dhe Tirana furnizohen direkt nga depoja qendrore e kompanisë. Rezultatet janë premtuese dhe për këtë arsye kompania ka planifikuar diversifikimin e produkteve të portofolit të shitjeve.