Me rritjen e kërkesave të treguar, lindi nevoja e hapësirave të reja për t’iu pëgjigjur këtyre kërkesave ndaj kompania investoi në një zonë prej 7.000 m2, me departamentin e riciklimit të ndarë nga departamenti tjetër i prodhimit.Gjithashtu depot u organizuan sipas nevojës logjistike të departamentit të shitjeve, dhe më tej një hapësirë ​​ tjeter  për investimet e reja të parashikuara.